online website builder

Michał Kowalewski

Ratownik wodny i medyczny. Od 2015 roku instruktor pływania, dzielący się swoim doświadczeniem w nauce i doskonaleniu pływania, zajmujący się ciągłym zbieraniem nowych doświadczeń w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Były zawodnik sekcji pływackiej WKS Śląsk Wrocław oraz Wrocławskiej Drużyny Ratowniczej, finalista Mistrzostw Polski w pływaniu, medalista i rekordzista kraju podczas Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wodnym, medalista Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych w stylu grzbietowym.  Dla kogo jesteśmy?


Oferta szkoły pływania skierowana jest do wszystkich osób, które zainteresowane są nauką i doskonaleniem pływania w formie indywidualnej. Oferujemy oswajanie z wodą dla niemowląt i dzieci do lat 3, a także naukę i doskonalenie pływania dla dzieci oraz młodzieży na każdym etapie zaawansowania.
Dla młodych zawodników, zaawansowanych pływaków i triathlonistów proponujemy trening sportowy, wideoanalizę oraz przygotowanie techniczne, posiadamy również pełną ofertę dla osób dorosłych.
Możesz uczestniczyć w zajęciach w systemie 1 na 1 lub w grupie 2-3 osobowej (ważne, aby na zajęcia zapisać się razem). Ta oferta w głównej mierze przeznaczona jest dla rodziców zapisujących więcej niż jedno dziecko, rodzeństw, par i znajomych. Sam wybierasz, jak często chcesz uczestniczyć w zajęciach oraz w jakiej formie płacisz.
Ze swojej strony zapewniamy profesjonalne podejście, doświadczonego instruktora, szybkie rezultaty, miłą i bezstresową atmosferę, ofertę i metodykę dopasowaną do klienta.
Co jeszcze w ofercie? Posiadamy sprzęt do nauki i doskonalenia techniki marki Finis – jednej z wiodących marek w świecie pływania, a zaawansowanym proponujemy trening z wykorzystaniem sprzętu do komunikacji podwodnej, posiadającego wszystkiego europejskie atesty.
NIEMOWLĘTA

Wczesna podstawa gwarantuje sukces !

Nauka i doskonalenie pływania dla niemowląt od 6 miesiąca życia oraz dzieci do lat 4 ma charakter oswajania dziecka ze środowiskiem wodnym poprzez zabawę oraz ćwiczenia wykonywane wraz z rodzicem.

DZIECI

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności !

Naukę i doskonalenie pływania dla dzieci od 4 roku życia prowadzimy w małym (0,9 m gł.) lub dużym (1,4-1,8 m gł.) basenie. Program i metodyka nauczania są dobierane indywidualnie i dopasowane do poziomu zaawansowania dziecka oraz oczekiwań rodzica.

MŁODZIEŻ

Swoboda i ciekawość świata wodnego !

Zajęcia dla młodzieży prowadzimy na w małym (0,9 m gł.) lub dużym (1,4-1,8 m gł.) basenie. By zmaksymalizować postępy w nauce, odbywają się one w formie indywidualnej lub w grupie do 3 osób.

DOROŚLI

Sprawność gwarantem zachowania młodości !

Naukę i doskonalenie pływania dla dorosłych prowadzimy w małym basenie (0,9 m gł.), gdzie instruktor przebywa w wodzie wraz z kursantem, lub w basenie dużym (1,4-1,8 m gł.).

NIEMOWLĘTA

Nauka i doskonalenie pływania dla niemowląt od 6 miesiąca życia oraz dzieci do lat 4 ma charakter oswajania dziecka ze środowiskiem wodnym poprzez zabawę oraz ćwiczenia wykonywane wraz z rodzicem.

Celem kursu jest oswojenie dziecka z wodą, nauczenie utrzymywania się w wodzie z wykorzystaniem wszelkich przyrządów wypornościowych (kółka, rękawki, makarony czy materace), a w późniejszym czasie nauka poruszania się dziecka w wodzie.

Trening pływania dla niemowląt ma wiele zalet: nie tylko rozwija więzi między rodzicem a dzieckiem, ale także jest świetną profilaktyką chorób kręgosłupa, stymuluje rozwój ruchowy niemowlęcia, a także wspomaga koordynację ruchową. Pływanie w wieku niemowlęcym może wpływać również na szybszy rozwój dziecka, poprawia jego odporność, a przede wszystkim jest znakomitą rozrywką, która buduje poczucie bezpieczeństwa dzięki bliskiemu kontaktowi z rodzicami.

Zajęcia prowadzone są w małym basenie (0,9 m gł.) z wodą o temperaturze powyżej 30 stopni i mogą trwać od 30 do 60 minut (w zależności od wieku dziecka). 

DZIECI

Naukę i doskonalenie pływania dla dzieci od 4 roku życia prowadzimy w małym (0,9 m gł.) lub dużym (1,4-1,8 m gł.) basenie. Program i metodyka nauczania są dobierane indywidualnie i dopasowane do poziomu zaawansowania dziecka oraz oczekiwań rodzica.

Czas trwania nauki jest uzależniony od indywidualnych predyspozycji dziecka, jego wieku, szybkości przełamywania lęków przed nowymi zadaniami i regularnego uczestnictwa w zajęciach.

Nauka pływania dla dzieci ma wiele zalet: korzystnie wpływa na kształtowanie sylwetki dziecka, rozwija i rozciąga mieśnie, pomaga w rozwoju układu oddechowego i układu krążenia oraz jest jednym z mniej kontuzyjnych sportów.  

MŁODZIEŻ

Zajęcia dla młodzieży prowadzimy na małym (0,9 m gł.) lub dużym (1,4-1,8 m gł.) basenie. By zmaksymalizować postępy w nauce, odbywają się one w formie indywidualnej lub w grupie do 3 osób. Zaawansowanej młodzieży proponujemy naukę z użyciem sprzętu do komunikacji podwodnej. Zajmujemy się dziećmi w wieku szkolnym oraz młodzieżą, która dopiero zaczyna przygodę z pływaniem jak i z tymi, którzy chcą kontynuować doskonalenie swoich pływackich umiejętności. Oferujemy naukę nowych stylów i technik pływackich, doskonalenie umiejętności, przygotowanie do testów dla kandydatów do klas sportowych (pływackich) i egzaminów na ratownika wodnego oraz doskonalenie technik w treningu sportowym dla czynnych zawodników pływania, triathlonu i ratownictwa wodnego.

DOROŚLI

Naukę i doskonalenie pływania dla dorosłych prowadzimy w małym basenie (0,9 m gł.), gdzie instruktor przebywa w wodzie wraz z kursantem, lub w basenie dużym (1,4-1,8 m gł.). Odbywają się one w systemie indywidualnym lub w grupie do 3 osób, co przyczynia się nie tylko do zwiększenia komfortu kursanta - dzięki temu każdemu uczestnikowi kursu poświęcamy maksymalnie dużo uwagi podczas zajęć. Ponieważ dorośli potrzebują znacznie więcej czasu na pokonanie swoich lęków oraz oswojenie z wodą, czas trwania nauki jest uzależniony od indywidualnych predyspozycji, wieku, oczekiwań kursanta oraz zdobytych wcześniej umiejętności i doświadczeń w środowisku wodnym.

Oferujemy zajęcia dla wszystkich poziomów zaawansowania: od oswajania z wodą, samodzielnego leżenia i poruszania się na piersiach oraz plecach, po naukę i doskonalenie wszystkich technik pływackich w stylu grzbietowym, klasycznym, motylkowym i dowolnym (kraulowym).

W ofercie mamy także treningi sportowe dla zaawansowanych pływaków i triathlonistów, poprawę techniki i elementów technicznych, takich jak nawroty i skoki startowe oraz pełną wideoanalizę techniki pływania wraz z omówieniem błędów i ich korektą.   


CennikBasen Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 43
Zajęcia indywidualne dla 1 osoby - 120 zł
Zajęcia indywidualne dla 2 osób - 160 zł
Zajęcia indywidualne dla 3 osób - 200 zł
Zajęcia grupowe dla 4 i więcej osób - wycena indywidualna

Wrocławskie Centrum SPA, ul. Teatralna 10-12
Zajęcia indywidualne dla 1 osoby - 140 zł
Zajęcia indywidualne dla 2 osób - 180 zł
Zajęcia indywidualne dla 3 osób - 220 zł
Zajęcia grupowe dla 4 i więcej osób - wycena indywidualna


Podane ceny zawierają koszt wejścia na pływalnię. 

Regulamin Szkoły Pływania POOL GATORS§ 1
Organizatorem zajęć z zakresu nauki i doskonalenia pływania jest POOL GATORS Szkoła Pływania Michał Kowalewski, zarejestrowana pod adresem Rzeczka 35C, 58-320 Rzeczka, NIP: 8992860312, zwana dalej Organizatorem.

§ 2
Szkoła pływania POOL GATORS zobowiązuje się do prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania na najwyższym poziomie oraz zapewnienia wykwalifikowanej kadry dydaktycznej.

§ 3
Zajęcia prowadzone są na krytej pływalni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Chełmońskiego 43, 51-630 Wrocław, w ramach indywidualnego kursu lub zajęć grupowych, w przypadku niemowląt w zajęciach bierze udział również rodzic bądź opiekun prawny.
Ilość zajęć w poszczególnych tygodniach/ miesiącach jest różna - uzależniona od ilości dni wolnych od szkoły, ferii, wakacji, świąt etc. i uzgadniana jest z tygodniowym wyprzedzeniem.
W zajęciach mogą brać udział dzieci w wieku niemowlęcym (od 6 miesiąca), przedszkolnym oraz szkolnym, młodzież i osoby dorosłe.

§ 4
Za bezpieczeństwo kursanta podczas zajęć odpowiada instruktor prowadzący, za bezpieczeństwo w szatniach odpowiadają rodzice/ opiekunowie prawni.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Szkoły Pływania POOL GATORS, jak również pływalni, na której odbywają się zajęcia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione w szatni.

§ 5
Płatności za szkolenie dokonuje się przed lub po przeprowadzonych zajęciach. Istnieją trzy warianty opłat:
1) opłata comiesięczna za pełny miesiąc kalendarzowy z terminem płatności do 10. dnia kolejnego miesiąca;
2) opłata każdorazowa, za każdą przeprowadzoną lekcję nauki i doskonalenia pływania z terminem płatności do 7 dni od ostatnich zajęć;
3) zakup karnetu na 10 (lub wielokrotność) zajęć w formie przedpłaty;
Wysokość opłaty za jednorazowe zajęcia podaje Organizator przed podpisaniem umowy.
Płatności dokonuje się przelewem na rachunek bankowy:
mBank 39 1140 2004 0000 3902 7862 7549
Tytuł przelewu: Nauka pływania + Imię i nazwisko kursanta + dzień/ miesiąc, za który dokonywana jest płatność
W przypadku zalegania z płatnością, Organizator zastrzega sobie prawo do egzekwowania należności na drodze sądowej.
Nieobecność należy zgłosić najpóźniej do godziny 18.00 w dzień poprzedzający termin umówionych zajęć. W przypadku niestawienia się na umówiony termin i nie zgłoszenia nieobecności w w/w czasie kursant jest zobowiązany do uiszczenia 100% opłaty za lekcje. W przypadku posiadania karnetu – zajęcia przepadają.

§ 6
Zapisy na zajęcia odbywają się telefonicznie, przez e-mail lub u Organizatora.
Z powodów technicznych niezależnych od Organizatora, zajęcia mogą odbyć się w innym terminie lub zostać odwołane.
Osoby trzecie, chcące wejść na teren pływalni podczas zajęć, zobowiązane są do wykupienia biletu w kasie pływalni.
Uczestnikom zajęć zostaje zakupiony bilet (lub karnet) wstępu, umożliwiający wejście na basen, który należy okazać bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć w kasie pływalni.
Każdy Kursant musi posiadać strój kąpielowy oraz czepek, zgodnie z regulaminem obiektu.
Czas pobytu uczestnika nauki pływania na basenie, w przypadku zajęć trwających do 60 minut, wynosi nie więcej niż 90 minut: 60 minut zajęć nauki i doskonalenia pływania +15 minut przed i po zajęciach do wykorzystania w szatni.
Uczestnicy, którzy po zajęciach chcą pozostać na pływalni, zobowiązani są dokupić bilet na dodatkowy czas pobytu.
Uczestnicy przed zajęciami nie mogą bez zezwolenia i wiedzy instruktora prowadzącego zajęcia wejść do wody oraz znajdują się pod opieką rodziców/ opiekunów prawnych do momentu rozpoczęcia zajęć.
Bezpośrednio po zakończeniu zajęć Uczestnicy przechodzą pod opiekę rodziców/ opiekunów prawnych i powinni opuścić pływalnię, za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 7 niniejszego paragrafu.